Popularność leasingu nieprzerwanie rośnie

Popularność leasingu nieprzerwanie rośnie

Analizując statystyki dotyczące skali sukcesu leasingu wśród przedsiębiorców można łatwo zauważyć, że znakomita większość z nich mając wśród możliwości do wyboru leasing operacyjny i finansowy zdecydowanie wybiera to pierwsze rozwiązanie. Szczerze mówiąc nie ma się czemu dziwić bowiem leasing operacyjny może być opcją przeznaczoną dla znacznie szerszej grupy odbiorców, nastawionych na szybkie zyski w krótkim okresie. Leasing finansowy jest za to proponowany dla stosunkowo wąskiej grupy klientów jednak mimo tego także potrafi przynieść znaczne korzyści o ile tylko dany przedsiębiorca dokona przemyślanego wyboru na podstawie dogłębnej analizy perspektyw jakie ta opcja proponuje. Leasing finansowy wyróżnia się między innymi tym, iż w tym przypadku to przedsiębiorca zyskuje możliwość osobistego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które jednocześnie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, podobnie jest także w przypadku chociażby odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym istotny również może być fakt braku limitu minimalnego czasu obowiązującej danego biznesmena umowy czy też minimalnej wartości finalnej z nią związanej – umowa może być zawarta na wybrany czas ustalony między obiema stronami. Analizując specyfikę leasingu finansowego należy również nadmienić o kwestiach związanych z podatkiem VAT, który w takim przypadku należy zapłacić w całości razem z pierwszą ratą leasingową. Rozwiązanie to stanowi z pozoru nie lada wyzwanie ponieważ wiąże się z konkretnym wydatkiem i to zaraz na początku, jednak trzeba zauważyć, że cieszy się ono wyjątkową popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co za tym idzie: łapią one możliwość do odliczenia tejże stawki w wysokości równej kwocie na jaką obłożony jest przedmiot podpisywanej umowy. Decydując się na leasing finansowy wskazane jest dodatkowo pamiętać o pewnej kluczowej sprawie dotyczącej uzyskania na własność danego dobra zaraz po zakończeniu umowy jego dzierżawienia. Otóż w opisanym tu przykładzie przejęcie owo następuje automatycznie razem ze wpłaceniem przez leasingobiorcę końcowej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy staje się formalnie częścią majątku właściciela firmy, dlatego też należy mieć pełną świadomość powyżej opisanego stanu rzeczy już na początku dokonywanego procesu negocjacyjnego. Leasing finansowy potrafi przynieść korzyści jednak tylko wtedy gdy jego wybór znajduje pełne odbicie w specyfice prowadzonej działalności. Perfekcyjnie sprawdza się on między innymi w przypadku przedsiębiorców funkcjonujących w branży medycznej dzięki niższej stawce podatku VAT na urządzenia o tym charakterze. Ponadto pozytywne efekty w ramach zastosowania leasingu finansowego zaobserwują również większe przedsiębiorstwa, dla których istotna między innymi jest szybsza amortyzacja. Z jednej strony leasing operacyjny jak i leasing finansowy są rozwiązaniami przynoszącymi konkretne walory. Należałoby jednak do każdego przypadku podchodzić indywidualnie i w ten sam sposób dokonywać oceny jak również ostatecznego wyboru (z wzięciem pod uwagę wszelkich dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z powyższych typów leasingu powinien w przypadku specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzić się jak najkorzystniej.