Czym się różni leasing operacyjny od finansowego

Czym się różni leasing operacyjny od finansowego

Skupiając się na leasingu należy spostrzec, że jedną z tych najważniejszych spraw mających późniejsze konsekwencje jest wybór odpowiedniego rodzaju ponieważ wyróżnić można w zasadzie dwie zasadnicze odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Większość przedsiębiorców używających którejś z wcześniej wzmiankowanej formy finansowania inwestycji decyduje się na wybór leasingu operacyjnego, dlatego może należałoby wiedzieć z czym konkretnie ów wybór się wiąże. Otóż w leasingu operacyjnym za przeprowadzanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest wybrana firma leasingowa. Jakie możliwości z tytułu leasingu operacyjnego ponosi biznesmen? W dużym stopniu ma on możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania swojego przychodu zarówno opłaty podstawowej, comiesięcznych rat leasingowych jak i wszelkich kosztów które wiążą się z wykorzystywaniem przedmiotu wskazanym w umowie. Jedynym warunkiem niezbędnym do zrealizowania, o którym należy tu również wspomnieć jest ten, iż aby uzyskać prawo do powyższych przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być podpisana na czas określony nie mniejszy niż 40% czasu amortyzacji dzierżawionego przedmiotu. Analizując specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się także do kwestii powiązanych z odprowadzeniem podatku VAT. Ze względu na to, że w wyżej wymienionym przypadku będzie on w pewnym sensie podzielony w czasie, ponieważ odprowadzać go trzeba cyklicznie z każdą następującą ratą leasingową. O czym dodatkowo warto pamiętać? W zakresie leasingu operacyjnego istnieje dość mocna dowolność jeżeli chodzi o sprawy połączone z wykupem dzierżawionego dobra. Otóż wraz z wygaśnięciem umowy, przedsiębiorcy przysługuje możliwość odkupienia danej rzeczy na własność chociaż oczywiście nie jest to opcja obligatoryjna i końcowa decyzja jest zależna w każdym przypadku od indywidualnych potrzeb. W przeważającej większości przypadków tego typu przyjęło się dokonywać formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (jednak wcześniej musi on wnieść dodatkową opłatę pod postacią kwoty wykupu określonej na samym początku procesu porozumienia, w umowie), szczególnie przy dłuższych umowach jednakże nie zawsze jest to regułą a w końcowym rozrachunku strony posiadają zarówno możliwość sfinalizować umowę przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozwiązać ją w normalnym trybie, gdzie leasingodawca nadal będzie właścicielem danego dobra i tym samym będzie mógł bez większych przeszkód zawiązać kolejną umowę z następnym zainteresowanym takim działaniem przedsiębiorcą.

Leasing operacyjny jest w aktualnie zdecydowanie najpopularniejszą opcją, z której korzysta prawie ¾ wszystkich przedsiębiorców. Wynika to z tego, iż taki rodzaj umowy jest bardziej ciekawy dla znacznej większości zainteresowanych podmiotów szczególnie pod kątem podatkowym, a jak ogólnie jest to znane sprawa ta ma bardzo duże znaczenie  w związku z tym też musi być rozpatrywana indywidualnie. Aktualna struktura rynku sprawia, że dla znakomitej większości podmiotów atrakcyjniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, co nie powoduje, że musi on być wybierany niemalże oczywisty, bowiem każdorazowo podjęta decyzja co do wyboru rodzaju sporządzonej umowy powinna być wyprzedzona szczegółową analizą pod kątem tego co jest dla danego przedsiębiorcy najbardziej opłacalne.