Czy biuro rachunkowe ma możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT

Czy biuro rachunkowe ma możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT

W sytuacji gdy to biuro rachunkowe, oferuje profesjonalne usługi księgowo-rachunkowe i co ważne nie oferuje pełnych usług doradczych jak również nie udziela żadnych porad prawnych, to ma możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Biuro księgowe - zwolnienie z VAT

Organizacje, które świadczą usługi doradztwa z automatu nie spełniają założeń, które są wymagane, aby przysługiwało im zwolnienie z VAT (ze względu na obrót). Jeżeli firma rachunkowa świadczy wyłącznie usługi księgowe (prowadzi księgi podatkowe, przygotowuje deklaracje podatkowe), to bezwzględnie ma możliwość do korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty.

Przedsiębiorcy oferujący usługi księgowe i rachunkowe, podlegają takim samym regułom a także prawu podatkowemu, jak każdy inny podatnik. Znaczy to, iż biura księgowe są zobowiązane rozliczać tak podatek dochodowy, jak i także podatek od towarów i usług. Firmy rachunkowe jak każde pozostałe przedsiębiorstwo gospodarcze może skorzystać ze zwolnienia z VAT na zasadach ogólnych. Warto zaznaczyć jednak, iż zwolnienie to należy się tylko podatnikom, dla których wysokość rocznej sprzedaży nie przekroczyła 150 000zł. Zwolnienie to stosuje się automatycznie, bez konieczności wykonywania żadnych uprzednich czynności przez podatnika. 

Powrót do zwolnienia z podatku VAT

Należy napisać także i o tym, iż w sytuacji gdy to przedsiębiorca prowadzący własne biuro rachunkowe straci prawo do zwolnienia z VAT bądź też zrezygnuje z tego prawa, to może ponownie do niego powrócić, jednak nie wcześniej niż po upływie roku (licząc od końca roku w jakim utracił prawo do zwolnienia).