Co polecamy – leasing czy kredyt?

Co polecamy – leasing czy kredyt?

Aktualna sytuacja która istnieje na krajowych rynkach nie daje szans odważnemu inwestowaniu. Bierze się to w dużej mierze z kryzysu gospodarczego który wpłynął na poszczególne państwa i którego negatywne efekty dostrzegane są po dziś dzień dla wielu podmiotów uzależnionych bezpośrednio od kwestii ekonomicznej czy generalnych nastrojów panujących wśród potencjalnych konsumentów. Gdy sytuacja z punktu widzenia działalności wydaje się fatalna dla przedsiębiorcy skupiają się na poszukiwaniu innych opcji odpowiednich do danej sytuacji – takich które spowodują utrzymanie właściwego poziomu rozwoju przy równoczesnym limitowaniu zbędnych kosztów. Wiadomo, iż najprościej będzie ograniczyć wydatki na inwestycje jednak w szerszej perspektywie działanie takie zawsze niesie więcej negatywnych skutków niż korzyści. Co zatem wykonać by sprostać trudnym wymaganiom rynku a jednocześnie zachować stabilność finansową niezbędną szczególnie w czasach rynkowej bessy? Warto zastanowić się nad innymi źródłami finansowania dokonywanych transakcji, takimi jak chociażby leasing. Samofinansowanie inwestycji jest już powoli przeżytkiem, w dodatku bardzo kosztowne. Przedsiębiorstwa coraz częściej oddalają się od luksusu posiadania praw własności do urządzeń potrzebnych w prowadzonej działalności bowiem poza zwyczajnym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów jest częścią majątku zakładu pracy – praktyczne korzyści zakupów na własność są w zasadzie znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej drogi ale w codziennym użyciu prawo własności do niego nie przyczyni się samo z siebie do osiągnięcia zysków. Wpływy do budżetu wynikają w największym stopniu z użytkowania konkretnego sprzętu, nie zaś z jego posiadania (chyba, że jest się leasingodawcą). Czy warto w związku z tym inwestować ogromną część kapitału firmy w kupno sprzętu na własność w sytuacji gdy można go z powodzeniem wynająć oszczędzając tym samym jakieś 80-90% na danej inwestycji? Odpowiedź wydaje się oczywista. Leasing to znacznie atrakcyjniejsze wyjście z sytuacji bowiem pozwala ograniczyć wkład własny do niskiej wartości, zbilansować wydatki, zmaksymalizować przychody a to w dzisiejszych czasach jest rzeczą niemalże najważniejszą, bez której nie da się sobie wyobrazić stabilne funkcjonowanie a już na pewno nie umacnianie własnej pozycji i zdobywanie kolejnych partii rynku. Jeśli chcemy sprostać konkurentom należy podejmować działania, które z jednej strony zapewnią przeprowadzenie potrzebnych inwestycji (np. uposażenie w świetny sprzęt, nabycie samochodów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wydrenują firmowego budżetu do poziomu, w którym utrzymanie stabilności majątkowej stanie się realnie zagrożone. Leasing jest rozwiązaniem, które bardzo dobrze wpisuje się w powyższe cele, jest działaniem, które zapewnia optymalizację stabilności, dużo korzystniejsze i dużo pewniejsze niż chociażby kredyt gotówkowy. Leasing jest bowiem o wiele bardziej ceniony między przedsiębiorcami ze względu na fakt, iż nie pomniejsza zdolności kredytowej a poza tym stwarza możliwość skorzystania z kilku ulg podatkowych, których w przypadku pozostałych źródeł finansowania transakcji nie spotkamy. Właśnie z tej przyczyny warto przyjrzeć się bliżej zaletom jakie niesie za sobą wynajmowanie ponieważ są one zauważalne niemal na każdym etapie działania umowy – od momentu jej podpisania, aż po ostatni dzień jej obowiązywania.